Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật lúc: 04:33 PM ngày 20/03/2013

Mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản có áp dụng ống liếm bổ sung khoáng tại thôn Tĩu, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa trong năm 2012 đã mang lại kết quả tốt.

Năm 2012 Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Hồng Đức đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về quy trình chăn nuôi dê sinh sản có bổ sung khoáng thông qua làm ống liếm để “Xây dựng mô hình trình diễn chăn nuôi dê sinh sản tại xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh”.

              

Kết quả đã cho thấy: Dê là vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Bổ sung khoáng cho dê thông qua việc làm ống liếm đã làm cho dê có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt.

Với một huyện miền núi có điều kiện tự nhiên phù hợp với nghề nuôi dê, nhưng tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, việc phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật kỹ thuật chăn nuôi dê cho người nông dân ở đây đã tạo điều kiện cho nghề nuôi dê tại Lang Chánh phát triển, làm tăng được thu nhập cho người dân, phát huy được tiềm năng sẵn có tại địa phương, tăng cường an ninh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà./.

 

Newer News:

Older News:

Video

Album

Visited Total
40085242