Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Các đề tài, dự án KH đang thực hiện của các tác giả trong khoa.

Cập nhật lúc: 04:13 PM ngày 26/02/2013

Có hai đề tài cấp cơ sở, hai dự án KH  đang thực hiện của các tác giả trong khoa.
Các chủ nhiệm là
1. Đỗ Văn Toàn: Dự án triển khai các Phần mềm nguồn mở tại trường ĐHHĐ. Đang làm và chờ duyệt hợp đồng.
2. Lê Thị Đình:  Dự án:Nghiên cứu thực hiện chương trình tình nguyện hỗ trợ CNTT cho các địa phương vùng sâu, vùng xa.
3. Nguyễn Đình Định; Đề tài n/c ứng dụng.
4. Nguyễ Thị Xuân Đài: Đề tài ứng dụng CNTT cho quản lý công văn.

Newer News:

Older News:

Video

Album

Visited Total
40084013