Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Chuẩn đầu ra các ngành có điều chỉnh CTĐT năm 2020

Cập nhật lúc: 02:34 PM ngày 01/03/2021

Những chuẩn đầu ra của CTĐT không điều chỉnh trong danh sách phía dưới vẫn thực hiện theo CTĐT cũ.

------------------------------

 Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi

 Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện

 Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng

 Chuẩn đầu ra ngành Lâm học

 Chuẩn đầu ra ngành Nông học

 Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai

 Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Hóa học

 Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán CLC

 Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý CLC

Chuẩn đầu ra ngành Kiểm toán

 .

Video

Album

số lượt truy cập
40483131