Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007)

Cập nhật lúc: 09:50 AM ngày 07/03/2016

 Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Video

Album

số lượt truy cập
40545307