Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Chuẩn đầu ra các ngành Đại học

Cập nhật lúc: 09:41 PM ngày 14/05/2017

(Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video

Album

số lượt truy cập
40345058