Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Events and News

Ngày 14/12/2020, Chi bộ Trung tâm TT - TV đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020”, đồng chí Lê Thanh Thủy, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại phòng bảo vệ luận văn, luận án của nhà Thư viện, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 10 học viên Cao học chuyên ngành Địa lý học, khóa 2018 – 2020.
1 2 3 ...