Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Events and News

Ngày 29/10, tỉnh Thanh Hoá phát động tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động cho thanh niên và sinh viên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời hưởng ứng phong trào khởi nghiệp quốc gia, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong tất cả các lĩnh vực. Qua đó, trang bị cho sinh viên những kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khơi dậy đam mê và ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp - tạo tiền đề giúp các em có thêm động lực, kinh nghiệm trong quá trình lập nghiệp.
1 2 3 ...