Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Chương trình tập huấn “Lồng ghép Giới trong xây dựng Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu”

Cập nhật lúc: 07:53 AM ngày 03/06/2013

Thực hiện kế hoạch năm 2013 của Dự án ACCCCU do Chính phủ Hà Lan tài trợ, khóa tập huấn 4 ngày, từ ngày 26-29/5/ 2013 với chủ đề “Lồng ghép Giới trong xây dựng Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu” được tổ chức tại Thành phố Vinh, Nghệ An do GS. TS. Merlyn Paunlagui, Chuyên gia Ban Điều phối

Dự án ACCCU thực hiện với sự tham gia của giảng viên các chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản thuộc các khoa đào tạo của 3 trường đại học thành viên Dự án ACCCU: trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa, Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Đại học Nông-Lâm Huế.

             Cán bộ tham gia tập huần chụp ảnh lưu niệm

                                 Cán bộ tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Mục tiêu của Chương trình tập huấn là  nâng cao năng lực cho giảng viên về lồng ghép giới trong nội dung và thực hiện các chương trình đào tạo, các chương trình khuyến nông và nghiên cứu khoa học trong ngành nông nghiệp với 4 module (i): Khái niệm, nguyên lý, chính sách và các vấn đề về giới trong khu vực nông nghiệp, trong xây dựng các chương trình đào tạo, khuyến nông và nghiên cứu khoa học trong ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường; (ii): Các công cụ phân tích và đánh giá giới trong xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo; (iii): Kỹ thuật và phương pháp xác định những tác động của biến đổi khí hậu và môi trường trong sản xuất nông nghiệp, (iv): Xây dựng kế hoạch hành động và lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành nông nghiệp./.

 

Các tin mới hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
39333061