Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo Chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” dành cho khối khoa học xã hội và nhân văn.

Cập nhật lúc: 09:41 AM ngày 10/03/2015

Quỹ Newton là một chương trình hợp tác phát triển chính thức về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Anh được khởi động đợt 1 từ năm 2014 đến 2019. Trong khuôn khổ Quỹ Newton, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang phối hợp với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia (Royal Academy of Engineering) triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh”. Các nhà nghiên cứu sẽ được tài trợ di chuyển quốc tế để thực hiện các nghiên cứu chung, phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, trong thời gian từ 3 tháng tới 1năm. 

Trường Đại học Hồng Đức thông báo nội dung chương trình đến các ứng viên thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn có nguyện vọng tham gia nội dung chương trình, cụ thể: Ứng viên: Các nhà khoa học đã có bằng Tiến sỹ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu tương ứng có nhu cầu thực hiện nghiên cứu ngắn hạn tại Anh quốc, có thể hợp tác với một đơn vị nghiên cứu của Anh để cùng nộp hồ sơ xin tài trợ. Các nhà khoa học đang tham gia đề tài do Quỹ tài trợ sẽ được ưu tiên xem xét bởi NAFOSTED. Các nhà nghiên cứu phải đang hợp đồng có thời hạn hoặc lâu dài với một viện nghiên cứu hoặc một trường đại học uy tín trong thời gian tham gia chương trình nghiên cứu.

Ứng viên Việt Nam phải đăng ký trực tuyến tại: http://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants 

Tài trợ: Quỹ Newton cấp tới £10.000 cho nhóm nghiên cứu trong thời 1 năm dành cho việc di chuyển và chi phí sinh hoạt, các khoản phí khác cũng được xem xét tài trợ.

Hạn ứng tuyển: 17h00 ngày 18 tháng 3 năm 2015 (theo giờ Anh)

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Phan Thị Liên Hương, Phụ trách Chương trình Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội qua Email: phan.huong@fco.gov.uk , ĐT: +84 4 3936 0500 (số lẻ 2297).

Video

Album

số lượt truy cập
40546782