Hong Duc University shapes your future!

Thông báo đính chính về giờ tập trung làm thủ tục dự thi khối M

Cập nhật lúc: 09:39 CH ngày 15/06/2013

           UỶ BAN NHÂN DÂN                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỈNH THANH HOÁ                                                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                          

            Số 97/TB-ĐHHĐ                                                                Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6   năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Đính chính về giờ tập trung làm thủ tục dự thi khối M 

Do sơ suất của cán bộ công nghệ thông tin, trong Giấy báo dự thi năm 2013 gửi tới thí sinh dự thi Khối M vào trường Đại học Hồng Đức, đã ghi: mời anh (chị) đúng  00 giờ 00 ngày 08-7-2013 tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nhà trường thành thật xin lỗi thí sinh về sai sót này.

Trường Đại học Hồng Đức kính mong các trường trung học phổ thông, các phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo giờ tập trung thí sinh làm thủ tục dự thi đúng như quy định trong Những điều cần biết tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013, cụ thể đúng 8h 00 ngày 08-7-2013 thí sinh dự thi Khối M có mặt tại phòng thi như trong Giấy báo dự thi đã gửi đến thí sinh để làm thủ tục dự thi./.  

 

    Nơi nhận:                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG                                   

   - Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
   - Các phòng GD&ĐT;
   - Các trường THPT;                                                                           (đã ký)
   - Lưu: VT, ĐT.

 

                                                                                                                                            Hoàng Văn Thi

Các tin mới hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
39017680