Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (BAN HÀNH NĂM 2020)

Cập nhật lúc: 10:57 AM ngày 25/11/2020

 

TT

Chuyên ngành

Mã số

    1     

Khoa học cây trồng (xem tại đây)

8620110

    2     

Toán giải tích (xem tại đây)

8460102

    3     

Phương pháp Toán sơ cấp (xem tại đây)

8460113

    4     

Đại số và lý thuyết số (xem tại đây)

8460104

    5     

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (xem tại đây)

8440103

    6     

Hóa hữu cơ (xem tại đây)

8440114

    7     

Thực vật học (xem tại đây)

8420111

    8     

Động vật học (xem tại đây)

8420103

    9     

Ngôn ngữ Việt Nam (xem tại đây)

8220102

 10   

Văn học Việt Nam (xem tại đây)

8220121

 11   

Lý luận và PPDH Bộ môn Văn - Tiếng Việt (xem tại đây)

8140111

 12   

Lịch sử Việt Nam (xem tại đây)

8229013

 13   

Địa lý học (xem tại đây)

8310501

 14   

Khoa học máy tính (xem tại đây)

8480101

 15   

Quản lý giáo dục (xem tại đây)

8140114

 16   

Quản trị kinh doanh (xem tại đây)

8340101

 17   

Kế toán (xem tại đây)

8340301

 18   

Vật lý chất rắn (xem tại đây)

8440104

 19   

Kỹ thuật xây dựng (xem tại đây)

8580201

Các tin mới hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
40345074