Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

ADMISSION NEWS

Events and News

Sáng 01/11/2021, khoa Lý luận chính trị - Luật đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức & lao động năm học 2021 - 2022.
Vào 8h00 ngày 23 tháng 6 năm 2021, khoa Lý luận chính trị - Luật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020 – 2021. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa.
Ngày 12-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
1 2 3 ...

Congratulations to Award - Winners