Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo Chương trình học bổng Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) năm 2016

Cập nhật lúc: 01:51 PM ngày 29/01/2015

 Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) là một cơ quan chính phủ độc lập được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2000 với sứ mệnh tăng cường mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục, dành cho công dân Việt Nam theo học các chương trình sau đại học hoặc đào tạo sau tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ, trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), kỹ thuật, toán học, y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng), và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin) cũng như dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy các ngành tương tự tại các trường đại học tại Việt Nam.

Quy trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF là một quy trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự quy trình tuyển chọn này. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh, và tiềm năng đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

VEF dự định sẽ cấp khoảng 34 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2016. Xin lưu ý, VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến. Những ứng viên tham gia học bổng đăng ký trực tuyến trên website của VEF tại địa chỉhttps://application.vef.gov/2016/ trước 10h00 ngày 10 tháng 4 năm 2015. Thông tin chi tiết về học bổng xem tại website http://home.vef.gov/download/2016_VEF_Fellowship_Announcement_VN.pdf.

Video

Album

số lượt truy cập
40383587