Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016

Cập nhật lúc: 02:01 PM ngày 22/05/2015

                Căn cứ Công hàm số J.F.300/2015 ngày 15/4/2015 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016 (học bổng Monbukagakusho-MEXT); Căn cứ Thông báo số 334/TB-BGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng của chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản như sau:

1. Số lượng ứng viên sơ tuyển

- Trình độ sau đại học: 80 ứng viên (thời gian học từ 03 đến 05 năm, bao gồm 06 tháng học tiếng Nhật);

- Trình độ đại học: 30 ứng viên gồm 15 ứng viên thuộc ngành kỹ thuật và 15 ứng viên thuộc ngành xã hội (thời gian học từ 05 đến 07 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật); 

- Trình độ cao đẳng: 05 ứng viên (thời gian học 04 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật); 

- Trình độ trung cấp chuyên nghiệp: 05 ứng viên (thời gian học 03 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật).

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Công dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, thực sự mong muốn sang Nhật Bản du học, có đủ sức khoẻ để học tập tại nước ngoài; Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Quân nhân tại ngũ hoặc người đang làm việc cho quân đội và những người đã dự tuyển đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng khác không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển;

- Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2015;

- Đăng ký ngành học đúng hoặc gần với ngành đang học tại Việt Nam hoặc ngành đã được đào tạo bậc đại học, thạc sĩ.

            Hồ sơ và quy trình đăng ký tham khảo tại website:

http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2896:thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-nhat-ban-theo-hoc-bong-chinh-phu-nhat-ban-cap-nam-2016&catid=146&Itemid=545&lang=vn

            Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 01/6/2015 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài).

Video

Album

số lượt truy cập
40530893