Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2016

Cập nhật lúc: 01:59 PM ngày 22/05/2015

            Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia. Học bổng Endeavour cũng góp phần xây dựng uy tín của Australia trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ quốc tế hóa giáo dục đại học và nghiên cứu.

Chương trình Học bổng Endeavour bao gồm:

Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Awards)

-       Thạc sĩ: trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia

-       Tiến sĩ: trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia

-              Thời gian học tập/nghiên cứu là 2 năm cho khóa học Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ

Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Awards)

-       Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia

-       Thời gian học tập lên tới 2.5 năm

-       Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia

Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

-       Nghiên cứu để phục vị cho đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sĩ.

-       Thời gian nghiên cứu từ 4-6 tháng ở Australia

-       Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia

Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Awards)

-       Chương trình phát triển chuyên môn

-       Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1-4 tháng ở Australia

-       Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

-       Không hạn chế độ tuổi

-       Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực

-       Nộp hồ sơ trực tuyến

-       Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiên Học bổng ở Australia

Chương trình Học bổng Endeavour 2016 nhận hồ sơ từ ngày 24 tháng 4 đến hết 30 tháng 06 năm 2015.

Thông tin về chương trình học bổng Endeavour,vui lòng tham khảo tại trang web: https: //internationaleducation.gov.au/Endeavour  . Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ điện thoại: 04 37740109; Email: Thuy-Van.Nguyen@dfat.gov.au hoặc endeavour@education.gov.au

Video

Album

số lượt truy cập
40383568