Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo chương trình học giả VSP năm học 2016-2017

Cập nhật lúc: 01:57 PM ngày 29/01/2015

              Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) là một cơ quan chính phủ độc lập được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2000 với sứ mệnh tăng cường mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục, dành cho công dân Việt Nam theo học các chương trình sau đại học hoặc đào tạo sau tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ, trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), kỹ thuật, toán học, y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng), và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin) cũng như dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy các ngành tương tự tại các trường đại học tại Việt Nam.

Chương trình Học giả nhằm hỗ trợ cho các ứng viên là công dân Việt Nam có bằng tiến sĩ trong việc đào tạo phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động học tập, nghiên cứu và/hoặc quan sát, được phối hợp thực hiện với một cơ sở giáo dục hàng đầu tại Hoa Kỳ. Học giả sẽ tham gia một chương trình kéo dài từ 05 tháng đến 01 năm, có thể là các khóa học chính thức, hội thảo, các buổi trao đổi chuyên môn, làm việc tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn khác. Khi trở về Việt Nam, các Học giả phải sử dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được tại Hoa Kỳ để giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, truyền đạt lại cho đồng nghiệp cũng như những người làm công tác giảng dạy bên ngoài trường của mình (“đào tạo cán bộ tập huấn”), và đóng góp cho mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn nữa với các nhà khoa học Hoa Kỳ. Năm học 2016-2017, VEF sẽ tài trợ khoảng 03 Học giả tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu Hoa Kỳ trong thời gian từ 5 đến 12 tháng.

Những ứng viên tham gia Chương trình học giả đăng ký trực tuyến trên website của VEF tại địa chỉ  https://application.vef.gov/vsp/2016/ trước 10h00 ngày 10 tháng 4 năm 2015. Thông tin chi tiết về Chương trình xem tại website  http://home.vef.gov/details.php?mid=7&cid=393.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai nội dung Thông báo này đến cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong toàn trường có đủ điều kiện đăng ký Chương trình, lập danh sách ứng viên gửi về phòng Hợp tác quốc tế (Phòng 712; địa chỉ email: htqt@hdu.edu.vn) trước ngày 13/02/2015 để tập hợp báo cáo Hiệu trưởng./.

Video

Album

số lượt truy cập
40383608